Διάφορες Υπηρεσίες

Εγκατάστασης υποκαταστημάτων κοινοτικών εταιρειών εντός της Ε.Ε.

Απόδοσης Ευρωπαϊκού ΑΦΜ

επικύρωσης εγγράφων (Apostille)

Συμφωνητικά

Διαχείριση ακινήτων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ( Αγορά, ενοικίαση, μεταβίβαση, μισθωτήρια)

Νομική διαχείριση ( διαφορές με άλλες εταιρείες, έκδοση και εκτέλεση αποφάσεων, συγχωνεύσεις, πωλήσεις εξαγορές)

Nominee services αλλά και υπηρεσίες διευθυντού σχεδόν για όλες τις μορφές εταιρειών

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

έκδοση ειδικών αδειών (εταιρείες δανείων, πληρωμών, στοιχημάτων κ.λ.π)


Γενικές υπηρεσίες

Εκτός από ίδρυση εταιρειών παρέχουμε υπηρεσίες,
innocapital.org
Business solutions by SB Advisors Ltd
Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών