Υπηρεσίες προς
επαγγελματίες
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε υποθέσεις πελατών σας που ενδιαφέρονται για αλλοδαπές εταιρείες και πως θα κινηθούν στο γενικότερο περιβάλλον.

Σας παρέχουμε συμβουλές, και αν το θέλετε μπορούμε και να μιλήσουμε για λογαριασμό σας με το πελάτη χωρίς δικιά μας οικονομική ανάμιξη.

Επικοινωνήστε για όποια απορία έχετε.
Υπηρεσίες προς επαγγελματίες

Αν είστε δικηγόρος, λογιστής φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων,
innocapital.org
Business solutions by SB Advisors Ltd
Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών